[Drift: Afsluttet] Lille Birkholm I+II uden internetforbindelse

7/2-20 12.15 Pga. elektrikerarbejde er strømmen til vores udstyr i Lille Birkholm I + II afbrudt. Arbejdet forventes afsluttet kl 14.00.

9/2-20 12.30 Arbejdet er afsluttet fredag kl 12.35, og alle brugere bør være online igen