IGANGVÆRENDE

Flere adresser omkring Milanovej og Strandlodsvej mangler TV og internet. Vi har en tekniker på vej derud.
12 Maj, 2022 09:50

OPDATERING

Der er elektrikker arbejde ude i foreningen, det forventes at alle har internet igen kl 12:00.
12 Maj, 2022 11:45

AFSLUTTET

El arbejdet er afsluttet, alle er online igen
12 Maj, 2022 13:10