• Medlemmer

  470 boligforeninger i Hovedstadsområdet

Parknets medlemmer udgør en bred vifte af boligforeninger. Fra andels- og ejerforeninger over kollegier og almennyttige boliger til antenne- og netværksforeninger.

 • Øverste myndighed

  Den årlige generalforsamling i Parknet

Parknets medlemmer mødes til generalforsamling en gang om året for at fastsætte kursen for Parknets arbejde. Alle medlemmer har stemmeret, svarende til antallet af brugere i deres forening.


 • Brugere

  Over 30.000 beboere i boligforeningerne

Parknets 470 medlemsforeninger huser over 30.000 brugere. De er meget forskellige, men deler et ønske om at have internet, TV og telefoni af højeste kvalitet til fast lav pris.

 • Bestyrelse

  Syv medlemmer og to medarbejdere

Parknets bestyrelse har det overordnede ansvar for foreningens arbejde. Den har ni valgte medlemmer, heraf syv medlemsrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter fra Parknet.


 • Kontaktpersoner

  470 repræsentanter for boligforeningerne

Parknets 470 kontaktpersoner repræsenterer de enkelte medlemsforeninger. De bygger bro mellem Parknet og brugerne, og er med til hele tiden at formidle foreningens aktiviteter til brugerne.

 • Medarbejdere

  33 specialister med teknisk indsigt

Parknets 33 medarbejdere løser selv størstedelen af alle opgaver omkring Parknets tjenester. Udvikler netværk, lægger fiber, vedligeholder udstyr, laver foranalyser og hjælper vores brugere.Brug din stemme


Vil du gerne være med til at påvirke udviklingen af Parknet? Så kan du melde dig som kontaktperson for din boligforening - eller fortælle den nuværende kontaktperson om dine ønsker. Så bliver du hørt, når han/hun repræsenterer din forening i Parknet.Bliv medlem


Ønsker din boligforening også at få internet, TV og/eller telefoni af højeste kvalitet til fast lav pris, kan I undersøge, om det giver mening at melde sig ind i Parknet. Kontakt blot vores erfarne projektledere, så vil de vurdere jeres muligheder.

Kontakt   >


Parknets bestyrelse består af ni valgte medlemmer


Parknets bestyrelse har det overordnede ansvar for foreningens arbejde. Den består af ni bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år ad gangen. Syv bestyrelsesmedlemmer vælges af Parknets medlemmer på den årlige generalforsamling, herunder formanden og næstformanden. To bestyrelsesmedlemmer vælges desuden som medarbejderrepræsentanter af henholdsvis bestyrelsen og medarbejderne i Parknet. På generalforsamlingen vælges hver gang også fire suppleanter for en 1-årig periode.

I 2019-2020 ser Parknets bestyrelse sådan ud:


 • Anders Dürr
  Bestyrelsesmedlem
  AB Lersøgaard

 • Anders Wæhrens
  Bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant, Parknet

 • Emil S. Jacobsen
  4. suppleant
  AB Løvenborg

 • Heino H. Gehlsen
  Bestyrelsesmedlem
  KAB Sjællandshuse

 • John Sørensen
  Bestyrelsesmedlem
  AB Bispehusene

 • Jørgen Bruun
  Næstformand
  AB Esromhus-Nørrehus

 • Kræsten Bischoff
  Bestyrelsesmedlem
  Firkantnet

 • Ole Silberg Johansen
  Bestyrelsesmedlem
  fsb Kantorparken

 • Rasmus Andersen
  3. suppleant
  AB Sofiegården

 • Svend Joensen
  2. suppleant
  EF Geelskovparken

 • Tomas Fauconnet-Nielsen
  Formand
  EF Hammelstrupgaard

 • Troels Glismann
  Bestyrelsesmedlem
  Medarbejderrepræsentant, Parknet

 • Ulrik Bandak
  1. suppleant
  AB Trekanten

Holdet

Kontakt bestyrelsen


Har du spørgsmål eller kommentarer til den overordnede udvikling af Parknet, kan du kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@parknet.dk