MEDLEMSFORENING

Parknet er en forening i vækst. Den blev etableret i 2003 af beboere omkring Nørrebro Parken i København, og varetager i dag knap 40.000 tilslutninger for godt 500 boligforeninger i Hovedstadsområdet. Parknet sikrer vores medlemmers interesse i at få den højeste kvalitet til fast lav pris. Som medlemsforening er vi dedikeret til at sætte en høj, brugerorienteret standard på et marked, der ellers er præget af dyre kommercielle løsninger.

Brug din stemme

Vil du gerne være med til at påvirke udviklingen af Parknet? Så kan du melde dig som kontaktperson for din boligforening – eller fortælle den nuværende kontaktperson om dine ønsker. Så bliver du hørt, når han/hun repræsenterer din forening i Parknet.

Bliv medlem

Ønsker din boligforening også at få internet, TV og/eller telefoni af højeste kvalitet til fast lav pris, kan I undersøge, om det giver mening at melde jer ind i Parknet. Kontakt blot vores erfarne projektledere, så vil de vurdere jeres muligheder.
Kontakt projektlederne

Parknets bestyrelse består af ni valgte medlemmer

Parknets bestyrelse har det overordnede ansvar for foreningens arbejde. Den består af ni bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år ad gangen. Syv bestyrelsesmedlemmer vælges af Parknets medlemmer på den årlige generalforsamling, herunder formanden og næstformanden. To bestyrelsesmedlemmer vælges som medarbejderrepræsentanter af henholdsvis bestyrelsen og medarbejderne i Parknet. På generalforsamlingen vælges hver gang også fire suppleanter for en 1-årig periode.

I 2021-2022 ser Parknets bestyrelse sådan ud:

 • Tomas Fauconnet-Nielsen, EF Hammelstrupgaard (formand)
 • Ulrik Bandak, AB Trekanten (næstformand)
 • Kræsten Bischoff, Firkantnet (bestyrelsesmedlem)
 • Jørgen Bruun, AB Esromhus-Nørrehus (bestyrelsesmedlem)
 • Tommy Højegaard, fsb Brønspark (bestyrelsesmedlem)
 • Svend Joensen, EF Geelskovparken (bestyrelsesmedlem)
 • John Sørensen, AB Bispehusene (bestyrelsesmedlem)
 • Lars Petersen, Parknet F.M.B.A. (bestyrelsesmedlem/medarbejderrepræsentant)
 • Rasmus Søndergaard, Parknet F.M.B.A. (bestyrelsesmedlem/ medarbejderrepræsentant)
 • Rasmus Andersen, AB Sofiegården (1. suppleant)
 • Anders Dürr, AB Lersøgaard (2. suppleant)
 • Peter Thaiger Damsgaard, AB Hellebækgaard (3. suppleant)
 • Gunnar Degnbol, A/B Thorsgade (4. suppleant)

Kontakt bestyrelsen

Har du spørgsmål eller kommentarer til den overordnede udvikling af Parknet, kan du kontakte bestyrelsen på