Tilmelding

Parknet leverer internet, TV og telefoni til boligforeninger i Hovedstadsområdet. Hvis din forening allerede er tilmeldt, kan du som bruger få alle de tjenester, din forening har tilvalgt.


Tilmeld dig   >

Fejl i nogle opkrævninger


21. maj 2019
Brugere med digitale tilvalg kan opleve fejl i opkrævningen for tredje kvartal 2019. Fejlen bliver automatisk udlignet, så berørte brugere behøver ikke foretage sig noget.


Sådan udlignes fejlen  >

Abonnementsbetingelser


1. maj 2019
Parknets abonnementsbetingelser er blevet opdateret med virkning fra den 1. juni 2019. Fremover behøver du derfor kun at forholde dig til ét dokument i stedet for de tidligere to.


Se betingelserne   >

Generalforsamling


30. april 2019
Parknet afholder generalforsamling den 28. maj 2019. Alle medlemsforeninger kan deltage med én delegeret og én gæst, og har et stemmetal, der svarer til antallet af brugere i foreningen.

Meld dig til   >For foreninger


Parknet sikrer sine medlemmers interesse i at få internet, TV og fastnettelefoni af den højeste kvalitet til fast lav pris


Parknet er en medlemsforening. Det betyder først og fremmest, at vi er sat i verden for at varetage vores medlemmers interesser, og hele tiden er styret af vores medlemmers interesser. Vores tjenester ligger inden for internet, TV og fastnettelefoni, men vi følger hele tiden den teknologiske udvikling og vurderer, om det kunne være relevant at inddrage andre områder som eksempelvis streaming eller mobiltelefoni. Vores medlemmers interesse i at få den højeste kvalitet til fast lav pris er dog det primære fokus i alt, hvad vi gør.

Vi håndterer i dag knap 40.000 tilslutninger for 450 medlemsforeninger, og optager hele tiden nye medlemmer blandt de mange interesserede bolig- og antenneforeninger i Hovedstadsområdet.


Sådan bliver du medlem   >